HONDA CIVIC

  • Make: HONDA
  • Model: CIVIC
  • Year: 1992
  • Body: HATCH BACK
  • License: EG6B20 IN
  • VIN: 2HGEH2341NH545878